Bestel onze weekly favorites en ontvang een mooi cadeau.

Your cart

Your cart is empty

Terug naar huis

Terug naar huis

Terug naar huis In deze gedichtenbundel reizen we terug naar huis: naar de natuur. Het lijkt soms alsof we vergeten zijn dat ook wij niets meer of minder zijn dan natuur. Ik geloof er heilig in dat als we de harmonie met de natuur herstellen, we ook de harmonie in onszelf herstellen. En zowel de aarde als wij, zijn toe aan heling.

Om die reden heb ik voor deze gedichtenbundel de verbinding gezocht met Gaia. De oermoeder, Aarde. Die ontstond uit chaos, aan het begin der dingen. De chaos die ons in ons persoonlijke leven ook niet onbekend is. Deze chaos bestond uit vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Deze elementen vormen de oerprincipes waaruit alles is opgebouwd. De natuur en wij dus ook. Zowel lichamelijk, emotioneel, geestelijk als spiritueel.

Aarde is het stabiele element en biedt steun, structuur en een vorm van vastigheid in ons leven. Water stroomt en is veranderlijk van aard, zoals onze emoties. Lucht is bewegelijk. Vluchtig en luchtig. Ongrijpbaar als onze gedachten en de manier waarop we communiceren. Het element vuur is sterk verbonden met de zon. Het is de bron van licht en leven en laat ons groeien. Het is het vuur van passie dat brandt in ons hart en wat ons kracht geeft.

De elementen vormen samen een balans. Als ze in balans zijn, dan voel je je in je element. Het is zo waardevol om deze natuurlijke elementen in jezelf te herkennen. Om te dansen met de seizoenen in jou. Steun te vinden in de aarde, mee te gaan met de rivier van het leven, jouw vuur in te zetten om jouw plek in dit leven in te nemen en grenzen aan te geven en de wind je af en toe leeg te laten blazen. 

Het laatste element dat ik heb meegenomen is ‘ether’. Een element dat de aardse elementen overstijgt en dat volgens de Griekse mythologie de hemellichamen opriep. Dat wat we niet kunnen vangen in gedachten of woorden (en toch heb ik bescheiden gepoogd erover te schrijven).

In liefde, 
Nanne 

Previous post
Next post